Cô Nguyễn Thị Hà

Năm sinh:
1976
Quê quán:
Thanh Thủy - Phú Thọ
Kinh nghiệm:
5 năm kinh nghiệm giúp việc nhà + chăm trẻ nhỏ
Các nơi có thể làm việc:
Hà Nội
Danh mục: