Cô Kiều Thị Nga

Năm sinh:
1977
Quê quán:
Thái Nguyên
Kinh nghiệm:
6 năm kinh nghiệm giúp việc nhà
Danh mục: