Cô Phạm Thị Nga

Năm sinh:
1972
Quê quán:
Thái Bình
Kinh nghiệm:
4 năm kinh nghiệm giúp việc nhà + chăm người già
Danh mục: